Υπηρεσίες

Μετακόμιση Οικοσκευής, Μεταφορά Έργων Τέχνης, Μετακόμιση Επαγγελματικών Χώρων, Γενικές Μεταφορές - Διανομές

Do it Alone (μίσθωση φορτηγού)

  • Μετάβαση φορτηγού δημοσίας χρήσης στο χώρο σας.
  • Φόρτωση των αντικειμένων από εσάς.
  • Ασφαλής τοποθέτηση των αντικειμένων εντός του φορτηγού από τον οδηγό.
  • Εκφόρτωση των αντικειμένων από εσάς.